Lukášovy fotografie papírových modelů

Sd. Anh. 116

Sd. Anh. 116


27.11.2015 v 16:11

měřítko: 1:25
vydavatel: Angraf Model
autor: Krysztof Okrajek
formát: B4
rozsah: 20,5 strany s díly (z toho 4,5 na slabém papíru) - 2 strany šablon - 8,5 strany návodu (v polštině) - 16,5 stran návodných kreseb
počet číslovaných dílů (resp. celků): 92
27.11.2015 v 16:13
Administrace